O Projekte

Vec JSHH
O Projekte

         Projekt “JA SOM HIP HOP” je jedinečná séria hip hop dokumentov, ktorých snahou je prirodzenou formou prezentovať širokej verejnosti konkrétne životné príbehy, skúsenosti a poznatky kľúčových reprezentantov hip hop kultúry na Slovensku skrz kanál voľne dostupných video rozhovorov.

         Sériou dokumentov „JA SOM HIP HOP“ by sme chceli fanúšikom predstaviť kľúčových umelcov v podobe v ktorej ich ešte možno nepoznajú, predstaviť ich ako bežných ľudí, ale aj ako umelcov. Chceme divákom objasniť dôvody prečo sú dnes tam, kde sú a robia, čo robia. Chceme prezentovať ich názory na rôzne spoločenské témy a týmto spôsobom priblížiť ich osobnosť fanúšikom. Zámerom projektu je vkusným a motivačným spôsobom poukázať na fakty, ktoré stoja za úspechom, výsledkami ale aj zlyhaniami hlavných aktérov tohto seriálu.

         Naším cieľom je aby sa cez životne príbehy účastníkov poukázalo na korene hip hop kultúry na Slovensku. Chceli by sme aby si bežní konzument a divák uvedomil množstvo práce, úsilia a energie vynaloženej pre dosiahnutie konkrétnych cieľov a zároveň pripomenúť význam pojmov rešpekt, práca, vytrvalosť, láska atď.

         Jednotlivé dokumenty sú koncipované do podoby interview v ktorom účinkujúci odpovedá na rôzne zaujímavé otázky, prezentuje svoje názory a postoje a opisuje najdôležitejšie momenty jeho života s poukázaním na už dosiahnuté výsledky a ciele.

         Hosťami jednotlivých dielov seriálu “JA SOM HIP HOP” budú najpopulárnejší a najuznávanejší raperi, producenti, Dji, tanečníci, writeri a rôzne iné významné osobnosti Slovenskej hip hop scény.