"Pre mňa jednoznačne najlepší rozhovor v mojom živote a najlepší prístup čo sa týka realizácie" - Strapo